FARMA
FOTOWOLTAICZNA
NA TWOIM GRUNCIE. ZYSKI I KORZYŚCI
PRZEZ LATA.

sprawdź korzyści

POZNAJ ETAPY
INWESTYCJI

FARMY FOTOWOLTAICZNEJ -
NASZA ORAZ TWOJA ROLA W REALIZACJI

SPOTKANIE INICJUJĄCE

Pozwól, że pokażemy Ci jak razem możemy sprawić, by Twoja nieruchomość zapracowała na lepszy świat dla kolejnych pokoleń oraz abyś Ty mógł zbudować zabezpieczenie finansowe dla swoich bliskich i siebie.
Zaangażuj się z nami w rynek energii odnawialnej i zapoznaj się z materiałami, które od nas otrzymałeś.

TO JEST CZAS DLA CIEBIE!

Rozumiemy, że potrzebujesz czasu na zastanowienie. Dobre zrozumienie, szczere relacje i autentyczność są fundamentem owocnej współpracy. Jesteśmy po to, żeby odpowiedzieć na Twoje pytania.

PODPISANIE UMOWY

Zrozumieliśmy się więc teraz czas na współpracę. Podpiszmy umowę, którą przeanalizowałeś.
To jedna z niewielu chwil formalnego zaangażowania z Twojej strony.
Gdy spotkamy się u Notariusza oficjalnie zostaniemy partnerami.

KOŃCOWY ETAP PROJEKTOWANIA

Z informacji od nas wiesz, że wszystkie dokumenty administracyjne są gotowe i jak dużą pracę już wykonaliśmy. Przed nami to co najbardziej ekscytujące!
To na tym etapie również poinformujemy Cię o krokach milowych na najbliższy czas.

ROZPOCZĘCIE BUDOWY

Twoja nieruchomość zmienia się. To właśnie teraz zaczyna się właściwy proces poprzedzony gruntownymi przygotowaniami. Współtworzysz tę realizację za co jesteśmy Ci wdzięczni. Możesz cieszyć się pierwszymi zyskami, które dała Ci Twoja ziemia i przedsiębiorcza natura!

FARMA SŁONECZNA ZACZYNA PRACOWAĆ!

Możemy już produkować i sprzedawać zieloną energię. Od teraz regularnie zaczynasz liczyć zyski. To właśnie tutaj chciałeś być.

TO JEST CZAS NA NAS!

Dwa lata - to czas, którego możemy potrzebować, aby zrealizować formalności. Jesteśmy świadomi, że proces jest czasochłonny. Mamy zespół, wiedzę, narzędzia i wiemy jak poruszać się po świecie energii odnawialnej. Będziemy informować Cię na bieżąco o postępach. Nam też zależy, abyś jak najszybciej zobaczył efekty naszej współpracy!

Proces budowy i odbioru. To tutaj wszyscy mówią "sprawdzam". Poziom i jakość naszej pracy zostają wnikliwie ocenione przez organy nadzoru.
Wspólna inicjatywa ma służyć nam i otoczeniu przez długie lata. Tak właśnie będzie. To nasz udział by zostawić Świat lepszym niż ten, który poznałeś…

KORZYŚCI FARMY FOTOWOLTAICZNEJ

DLA CIEBIE:

 • stały długoterminowy przychód
 • atrakcyjne stawki dzierżawy
 • alternatywa dla wykorzystania gruntów
 • minimum formalności
 • brak degeneracyjnego oddziaływania na grunt
 • brak kosztów utrzymania działki przez 29 lat
 • przejrzysta umowa
 • użytkowanie gruntu bez zmian do czasu budowy

DLA ŚRODOWISKA:

 • produkuje energię przyjazną środowisku
 • nie wytwarza zanieczyszczeń
 • nie stanowi zagrożenia dla zwierząt
 • nie wpływa znacząco na krajobraz
 • nie zużywa wody
 • nie emituje hałasu

ZYSKUJ DBAJĄC
O ŚRODOWISKO NATURALNE

Zgodnie z proekologiczną polityką wewnętrzną państwa, jak i Unii Europejskiej, Polska zobowiązana jest do podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie pozyskiwania energii ze źródeł konwencjonalnych oraz zwiększenia udziału pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł energii, w tym energii słonecznej.
Decydując się na współpracę z nami przyświecasz idei proekologiczności i wnosisz swój wkład w ochronę środowiska naturalnego, a także zabezpieczasz swoją płynność finansową na długie lata.
Za dzierżawę gruntu gwarantujemy atrakcyjne stawki roczne. Stawki proponowane przez nas wielokrotnie przewyższają np. dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obszar działań

Pokaż biuro w:

NASZE
DOŚWIADCZENIE

Udział i doradztwo Ekspertów Ray One Energy w realizacji następujących projektów:
 • Doradztwo dla PGE Energia Odnawialna S.A. przy procesie przetargowym dotyczącym budowy elektrowni wodnej Dębe;
 • Doradztwo dla PGE Baltica sp. z o.o. przy procesie inwestycyjnym dotyczącym budowy morskiej farmy wiatrowej;
 • Doradztwo dla grupy DONG Energy Renewables Polska Sp. z o.o. w związku z budową farm wiatrowych w Polsce;
 • Doradztwo dla Borusan Manesmann Boru Sanayi Ve Ticaret A.Ş. w związku z dostawami rur przesyłowych dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.;
 • Doradztwo dla Gaz-System w związku z realizacją projektu budowy gazociągu podmorskiego łączącego systemy przesyłowe gazu ziemnego Danii i Polski;
 • Doradztwo dla Samsung C&T oraz Yenigun Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. w postępowaniu przetargowym dotyczącym budowy terminala naftowego PERN „Przyjaźń” S.A. w Gdańsku;
 • Morska Farma Wiatrowa Baltica 2550MW (Inwestor: PGE Baltica)
 • Farma wiatrowa Potegowo (Inwestor: Mashav)
 • Bałtyk Środkowy II, Bałtyk Środkowy III (Inwestor: Polenergia)
 • Farma Wiatrowa Wartkowo (Inwestor: PEP/GDF)
 • Farma Wiatrowa Myślino (Inwestor: PEP/Energa)
 • Farma Wiatrowa Czaplinek (Inwestor: Energa)
 • Farma Wiatrowa Kostomłoty (Inwestor: Polenergia)
 • Farma Wiatrowa Bądecz (Inwestor: Polenergia)
 • Farma Wiatrowa Szymankowo (Inwestor: Polenergia)
 • Farma Wiatrowa Mycielin (Inwestor: Polenergia)
 • Farma Wiatrowa Piekło (Inwestor: Polenergia)
 • Farma Wiatrowa Łukaszów (Inwestor: PEP)
 • Farma Wiatrowa Modlikowice (Inwestor: PEP)
 • Farma Wiatrowa Karwice (Inwestor: Dong Energy)

JAKIE KRYTERIA
MUSI SPEŁNIAĆ DZIAŁKA

ODPOWIEDNIA POD BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ?
 • Parametry działek oceniane w audycie
 • Układ i ukształtowanie
 • Odległość od linii elektroenergetycznej średniego napięcia
 • Najbliższe sąsiedztwo działki
 • Klasyfikacja gruntu
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
 • Nałożone formy ochrony przyrody
 • Zasięg terenów zalewowych

Działka odpowiednia pod budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW (minimalna przewidywana moc) powinna mieć minimum 1 ha powierzchni.

Optymalnie byłoby gdyby miała minimum 35 m szerokości oraz regularny kształt zbliżony do prostokąta. Takie parametry pozwalają na umieszczenie na jej terenie odpowiedniej liczby paneli która będzie rzutowała na ilość wytworzonej energii a tym samym opłacalność inwestycji. Powierzchnia oraz kształt jest również istotna pod względem dogodnego rozmieszczenia paneli, czyli takiego gdzie jest możliwe zachowanie odpowiednich odległości między ich szeregami co zapobiega wzajemnemu zacienieniu paneli ale jednocześnie pozostawiają przestrzenie nieużytkowane przez inwestora.

Im większa powierzchnia przeznaczona pod inwestycję, tym większe uzyski energii z danej instalacji uzależnione od ilości modułów tworzących farmę słoneczną.

Najbardziej efektywne będą farmy zlokalizowane na działce która charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu, niezaburzającym układu poszczególnych paneli. Położenie działki względem stron świata nie jest tutaj też bez znaczenia. Działka zorientowana na południe będzie stanowiła najlepsze pod względem usłonecznienia stanowisko realizacji farmy.

Wyprodukowana przez farmę słoneczną energia wprowadzana jest do istniejącej sieci dystrybutora, dlatego dopuszcza się jej realizację w odległości do 1 km od linii średniego napięcia aby uniknąć ewentualnych problemów z przyłączeniem.

Najbliższe sąsiedztwo działki jest istotnym aspektem z uwagi na konieczność odpowiedniego nasłonecznienia paneli. Wykluczone są działki zlokalizowane w sąsiedztwie wysokiej zabudowy czy terenów leśnych, które powodują zacienienie terenu a tym samym modułów fotowoltaicznych co uniemożliwia efektywną produkcję energii.

Ważnym aspektem jest klasa gruntu na której zlokalizowana będzie inwestycja farmy fotowoltaicznej. Najczęściej inwestycje farm fotowoltaicznych realizowane są na terenach rolnych, te które cechują się wysoką klasą rolną (I, II, IIIa, IIIb) są chronione prawnie i realizacja inwestycji na ich terenie nie jest możliwa ze względu na konieczność odrolnienia. Poszukiwane są grunty o klasie IVa, IVb, V, VI. Z powodzeniem można też zlokalizować inwestycję farmy na nieużytkach.

Należy pamiętać że, jeśli gmina na terenie której planowana jest lokalizacja farmy słonecznej posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego konieczne jest sprawdzenie jego zapisów i weryfikacji pod kątem możliwości budowy tejże inwestycji. Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego musi zawierać dedykowane fotowoltaice zapisy oraz oznaczenia na załączniku mapowym miejsc gdzie istnieje możliwość jej budowy.

W przypadku gdy gmina nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego inwestor występuje o warunki zabudowy.

Grunty na których ma odbyć się budowa farmy powinny być zlokalizowane poza prawnie uregulowanymi w Polsce formami ochrony przyrody jak np.: Parki Narodowe czy Natura 2000. Najczęściej tereny objęte formą ochrony przyrody są wykluczone z możliwości budowy tego rodzaju inwestycji.

Pożądany teren powinien być zlokalizowany poza terenami zalewowymi które są potencjalnym zagrożeniem dla powstałej inwestycji w przypadku intensywnych opadów, podniesienia poziomu wody w rzece czy podniesienia poziomu wód gruntowych.

POZWÓL NAM PRZEPROWADZIĆ AUDYT DLA TWOJEJ NIERUCHOMOŚCI. SPRWAWDZIMY DLA CIEBIE WSZYSTKIE POWYŻSZE KRYTERIA.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!!!

Farma słoneczna

czym jest i jak działa?
Farma słoneczna jest wydzielonym obszarem gruntu, na którym zlokalizowana jest instalacja fotowoltaiczna składająca się z podstawowych elementów jak: połączone szeregowo moduły fotowoltaiczne, konstrukcja wsporcza czy inwertery solarne, pozwalająca na przekształcenie energii słonecznej w elektryczną.
Moduły budujące farmę składają się z ogniw fotowoltaicznych, które zostały wykonane z materiału półprzewodnikowego. Wpojedynczych ogniwach zachodzi tzw. zjawisko fotoelektryczne. Fotony światła słonecznego wzbudzają w ogniwach ruch elektronów, powodując tym samym powstanie napięcia elektrycznego. Moduły fotowoltaiczne produkują prąd stały, który zamieniany jest w inwerterze solarnym na prąd zmienny - ostatecznie wprowadzany do istniejącej sieci dystrybutora. Im większa powierzchnia przeznaczona pod inwestycję, tym większe uzyski energii z danej instalacji uzależnione od ilości modułów tworzących farmę słoneczną.

Zapraszamy
do kontaktu: